Arkitektur

Arkitektur omfatter byggekunst, bruks- og stedskunst. En av de tidligste definisjoner faslo at arkitekturens kjerne er ”balansen mellom skjønnhet, holdbarhet og funksjon”.

Arkitektur er et tverrfaglig studium som inneholder både kunst og vitenskap. Arkitektyrket er mye mer enn å tegne nye hus. En arkitekt kan også være involvert i for eksempel by og samfunnsplanlegging hvor arkitekten må finne løsninger som tar hensyn til ulike behov og formelle krav. Dette kan være en kombinasjon av økologiske, økonomiske eller tekniske krav. Et annet område som arkitekten tar hånd om er forvaltning av eksisterende bygningsmasse, utvikling og tilpasning av eksisterende bygg for nye virksomheter og nye krav.

Arkitekttittelen er  ikke en beskyttet tittel i Norge, men de fleste arkitekter i Norge er medlem av Norske arkitekters landsforbund-NAL. For at du skal bli anerkjent som arkitekt av Norske Arkitekters landsforbund må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer en femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge. Education Link samarbeider med en rekke anerkjent og godkjente universiteter i både Storbritannia og Australia som tilbyr arkitekturstudiet.

Søk for universiteter og skoler som tilbyr disse utdanninger

Lurer du på noe? Spør oss!