Business

En rekke studier faller under kategorien «business» og omfatter alt fra økonomi, markedsføring og finans, til entreprenørskap og ledelse. Du kan velge å studere en businessgrad som er mer allmenn og som tar for seg hele spekteret, eller spesialisere deg innen et fagområde. Mange bedrifter opererer på tvers av landegrensene og vurdere dermed en businessgrad fra utlandet som svært verdifull. I motsetning til den norske utdanningen er ofte ”internship” eller arbeidspraksis en del av opplæringen i utlandet. Studentene får her en unik sjanse til å skaffe seg relevant arbeidspraksis og knytte verdifulle forretningsforbindelser.

Det er blitt stadig mer populært å studere et masterstudium i business i utlandet. Her har du gode muligheter til å spesialisere deg i et område som interesserer deg, eller få kompetanse som er etterspurt av arbeidsgivere. Det er fult mulig å ta en mastergrad innen business selv om du tidligere ikke har studert businessfag i din bachelorgrad. Dette kan gi deg store fordeler når du skal ut på arbeidsmarkedet og kan dermed være et stort pluss å ha på din CV.

Søk for universiteter og skoler som tilbyr disse utdanninger

Lurer du på noe? Spør oss!