Brukervilkår

1. Generelt

Eieren av dette nettstedet er Education Link AS, et norsk selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 985 226 105. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i følgende Brukervilkår.

2. Opphavsrett til åndsverk

Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, tekst, artikler, fotografier , videoer m.m. , i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra Education Link AS.

3. Endring av nettstedet

Education Link forsøker å sikre at all informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet er nøyaktig. Education Link gir ingen garantier for nøyaktigheten av informasjonen, og forbeholder seg retten til, uten varsel, fra tid til annen å utføre forbedringer eller endre informasjon på nettstedet.

4. Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt inneholder lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Education Link AS er ikke ansvarlig for innholdet som er tilgjengelige på disse nettstedene.

5. Personopplysninger

Education Link er ansvarlig for personopplysningene og forvalter alle data i samsvar med personvernloven. Når du oppgir personlig informasjon på nettstedet godkjenner du at informasjon brukes i forhold til personvernloven.