Studier i utlandet

Om Education Link

Om Education Link

Education Link samarbeider med utvalgte universiteter og college i utlandet. Vi er deres representant i Norge og er her for å hjelpe deg som ønsker å studere i utlandet. Våre samarbeidsuniversiteter finner du i Australia, England, Irland, Italia og på New Zealand. Alle våre samarbeidsuniversiteter er godkjente for støtte av Lånekassen og vi vurderer med jevne mellomrom kvaliteten på universitetene og deres rangering internasjonalt. Vår målsetning er å hjelpe deg – og andre skandinaviske studenter – med å finne frem til aktuelle universiteter i utlandet som kan passe for deg.

1. mars i 2010 lanserte ANSA – Association of Norwegian Students Abroad – etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet. Retningslinjene innebærer at bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av studentene. Education Link oppfyller og arbeider etter disse etiske retningslinjene, som i korte trekk beskriver våre forpliktelser og krav i forbindelse med forretningspraksis og personlig atferd. Mer utfyllende informasjon om disse retningslinjene finner du her!

Vi tilbyr informasjon og studieveiledning slik at du skal kunne kjenne deg trygg i valget av utdanning. Å bestemme seg for å studere utenlands er antagelig en av de større beslutninger man kan ta i løpet av livet. Gjennom å gi deg god informasjon og praktiske råd håper vi å kunne hjelpe deg med å komme frem til et gjennomtenkt valg. Alle våre studieveiledere har selv erfaring fra studier eller arbeid i utlandet og vil gjerne dele sine erfaringer med deg.
Education Link hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen og fungerer som et bindeledd mellom deg og universitetet i utlandet. Gjennom personlig veiledning og service ønsker vi å hjelpe deg virkeliggjøre din drøm om utenlandsstudier.

Har du studiekompetanse eller eventuelt realkompetanse og gode engelskkunnskaper er muligheten stor for at du kan få studieplass ved et av våre universiteter eller colleger i utlandet. Mange blir ofte forundret over hvor enkelt det faktisk kan være. Ta sjansen, et sted der ute venter eventyret på deg!

Historikk

Education Link AS – startet sin virksomhet i 2003. Gjennom årene har vi utvidet vårt samarbeid til å omfatte mer enn 20 universiteter og college i 5 ulike land. 1. januar 2013 skiftet vi navn fra GOstudy – til Education Link. Vi var en av de første i Norge til å starte med studieformidling og har i dag opparbeidet oss bred erfaring og solid kompetanse innen formidling av utenlandsstudier.

Fra 2003 til 2015 var Education Link en del av NKS Ernst G. Mortensens stiftelse, som i dag heter Høyskolen Kristiania (tidligere Norges Kreative Høyskole, Markedshøyskolen, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier). Education Link og Høyskolen Kristiania har fremdeles et godt samarbeid og vi har kontor på Høyskolen Kristiania i Oslo.

Henvendelser om markedsføring og salg av annonsering kan sendes til: marketing@educationlink.no