Studier i utlandet

Slik søker du

Slik søker du

Education Link hjelper deg:

  • Du får en egen studieveileder som hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen
  • Du får profesjonell hjelp slik at du lettere kan ta et gjennomtenkt valg
  • Du sparer tid da vi gir deg informasjon og tar hånd om kontakten med universitetet
  • Du kan få kontakt med studenter som går eller har gått på universitetet du søker
  • Vi oversetter ditt vitnemål fra videregående skole fra norsk til engelsk
  • Vi avvikler engelsktester for visse universiteter
  • Vi passer på at din søknad er fullstendig og at alle dokumenter kommer frem til universitetet
  • Du behøver ikke å betale full semesteravgift for å akseptere din studieplass
  • Vi informerer deg om viktige datoer
  • Du får hjelp og informasjon om Lånekassen, visumprosessen, forsikring, flyreise, bosted m.m.