Lånekassen

Alle våre samarbeidsuniversiteter er støtteberettiget i Lånekassen under forutsetning av at studiet er nasjonalt godkjent i studielandet. Du må oppfylle kravet for studiekompetanse eller realkompetanse for å tildeles støtte.

Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være.

Lånekassen har en støttekalkulator på deres hjemmeside der du kan beregne ca hvor mye du vil motta i støtte.

Støtten til utdanning i utlandet deles inn i tre hoveddeler; basisstøtte, støtte til skolepenger og støtte til reiser. Beløpene i tabellene er oppgitt i NOK.

Oversikt over støtte fra Lånekassen på bachelornivå

Type støtte Per år  Lån  Stipend
Basisstøtte* 121 220 kr  72 732 kr  48 488 kr
Maks skolepengestøtte 237 384 kr  203 184 kr  34 200 kr
Totalsum 358 604 kr  275 916 kr  82 688 kr

Oversikt over støtte fra Lånekassen på masternivå

Type støtte Per år  Lån  Stipend
Basisstøtte* 121 220 kr  72 732 kr  48 488 kr
Maks skolepengestøtte 237 384 kr  189 504 kr  47 880 kr
Til sammen 358 604 kr  262 236 kr  96 368 kr

Informasjon hentet fra Lånekassen september 2019.

*Opptil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend dersom du består eksamen og ikke tjener mer eller har større formue enn Lånekassens fribeløp. 25% blir omgjort ved bestått studieår og fult antall studiepoeng. Når du har fullført en hel grad vil de resterende 15% bli omgjort til stipend. Dersom du ikke fullfører en grad vil de siste 15% forbli lån.

I 2019 er inntektsgrensen for fribeløpet 182 575 kroner.

Lånekassen gir i tillegg reisestøtte. Reisestøtten er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året. Tilskuddet til reiser utenfor Norge blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån.

Reisetilskuddet blir automatisk beregnet når du søker om stipend og lån.

Oversikt over reisestøtte fra Lånekassen

Reisesone Reisetilskudd Lån Stipend
Europa 5 016 kr 3 260,40 kr 1 755,60 kr
Australia/Oseania 27 288 kr 17 737,20 kr 9 550,80 kr

Beløpene i tabellen gjelder to tur-returreiser fra Oslo i året. Reisestipend for reise mellom folkeregistrert adresse i Norge og Oslo kan komme i tillegg for de som har rett til reisestipend. Tilskudd til reiser i Norge blir gitt til deg som er født i 1991 eller senere og blir gitt som 100 prosent stipend. Har du folkeregistrert adresse utenfor Oslo vil du dermed få ekstra reisestøtte.

Kilde: www.lanekassen.no

Lurer du på noe? Spør oss!