Lånekassen

Alle våre samarbeidsuniversiteter er støtteberettiget i Lånekassen under forutsetning av at studiet er nasjonalt godkjent i studielandet. Du må oppfylle kravet for studiekompetanse eller realkompetanse for å tildeles støtte.

Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være.

Lånekassen har en støttekalkulator på deres hjemmeside der du kan beregne ca hvor mye du vil motta i støtte.

Støtten til utdanning i utlandet deles inn i tre hoveddeler; basisstøtte, støtte til skolepenger og støtte til reiser. Beløpene i tabellene er oppgitt i NOK.

Oversikt over støtte fra Lånekassen på bachelornivå

Type støtte Per år   Lån   Stipend
Basisstøtte* 116 369 kr   69 821 kr   46 548 kr
Maks skolepengestøtte 131 386 kr   97 790,5 kr   33 595,5 kr
Totalsum 247 755 kr   167 611,5 kr   80 143,5 kr

Oversikt over støtte fra Lånekassen på masternivå

Type støtte Per år   Lån   Stipend
Basisstøtte* 116 369 kr   69 821 kr   46 548 kr
Maks skolepengestøtte 131 386 kr   84 352 kr   47 034 kr
Til sammen 247 755 kr   154 173 kr   93 582 kr

Informasjon hentet fra Lånekassen mai 2018

*Opptil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend dersom du består eksamen og ikke tjener mer eller har større formue enn Lånekassens fribeløp. I 2018 er inntektsgrensen 177 257 kroner.

Lånekassen gir i tillegg reisestøtte. Reisestøtten er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året. Tilskuddet til reiser utenfor Norge blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån.

Reisetilskuddet blir automatisk beregnet når du søker om stipend og lån.

Oversikt over reisestøtte fra Lånekassen

Reisesone Reisetilskudd Lån Stipend
Europa 4 928 kr 3 203 kr 1 725 kr
Australia/Oseania 26 804 kr 17 423 kr 9 381 kr

Beløpene i tabellen gjelder to tur-returreiser fra Oslo i året. Reisestipend for reise mellom folkeregistrert adresse i Norge og Oslo kan komme i tillegg for de som har rett til reisestipend. Tilskudd til reiser i Norge blir gitt til deg som er født i 1991 eller senere og blir gitt som 100 prosent stipend. Har du folkeregistrert adresse utenfor Oslo vil du dermed få ekstra reisestøtte.

Kilde: www.lanekassen.no

Lurer du på noe? Spør oss!