Opptakskrav

For opptak ved våre samarbeidsuniversiteter må du i de fleste tilfeller kunne dokumentere generell studiekompetanse. Den vanligste måten å oppnå generell  studiekompetanse på er gjennom bestått treårig  videregående skole. For opptak til enkelte studier kan det kreves intervju, portefølje, opptaksprøve eller spesielle fordypningsfag fra videregående skole. Våre studieveiledere informerer deg om de ulike opptakskravene og karakterkravene som gjelder for våre samarbeidsuniversiteter. Opptakskravene variere ikke bare fra universitet til universitet, men også mellom de ulike utdanningene. Kontakt oss for mer informasjon om opptakskrav til den utdanningen eller universitetet du er interessert i!

Lurer du på noe? Spør oss!