Reise til studiestedet

Lånekassen gir reisetilskudd til studenter som skal studere i utlandet. Reisestøtten gjelder to tur-returreiser fra Oslo i året og blir gitt som 70 prosent stipend og 30 lån.

Reisetilskudd til utlandet

Reisesone Per år Stipend (70%)
Lån (30%)
Europa 4440 kr 3108 kr 1330 kr
USA 16 560 kr 11 592 kr 4968 kr
Oseania (Australia og New Zealand) 24 160 kr 16 912 kr 7248 kr

Reisestipend for reise mellom folkeregistrert adresse i Norge og Oslo kan komme i tillegg for de som har rett til reisestipend. Tilskudd til reiser i Norge blir gitt til deg som er født i 1988 eller senere og blir gitt som 100 prosent stipend.

Reisetilskuddet blir automatisk beregnet når du søker om stipend og lån.

Kilde: www.lånekassen.no (april 2013)

 

Lurer du på noe? Spør oss!