Studiestart i utlandet

Studieåret i Australia er delt opp i to semester og starter i februar. Universitetene har også mid-year intake i juli på en rekke studier. Noen universiteter har derimot tre semestere, i stedet for to. International College of Management Sydney i Australia har også studiestart i september. På våre samarbeidsskoler i Europa starter studieåret vanligvis i september/oktober. De fleste universitetene har inndelt skoleåret i to semester. Noen av universitetene i Europa har også studiestart  i januar.

Lurer du på noe? Spør oss!