Vanlige spørsmål

 1. Hvilke opptakskrav har universitetene i utlandet?
 2. Hvordan foregår søknadsprossessen?
 3. Når er søknadsfristen?
 4. Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?
 5. Koster det noe å søke via Education Link?
 6. Hvordan får jeg mitt vitnemål oversatt?
 7. Er utdanningen godkjent i Norge?
 8. Hva koster det å studere i utlandet?
 9. Hvordan finansierer jeg utenlandsstudiene?
 10. Kan jeg få noen form for stipend?
 11. Hvilken av Education Links skoler er best?
 12. Kan jeg få studere akkurat hva og hvor jeg vil?
 13. Hvorfor søke gjennom Education Link?

1. Hvilke opptakskrav har universitetene i utlandet?

Universitetene har ulike opptakskrav, men felles for dem alle er at de minimum krever at du har bestått videregående skole eller har generell studiekompetanse. Våre studieveiledere informerer deg om de ulike opptakskravene og karakterkravene som gjelder for våre samarbeidsuniversiteter. Opptakskravene variere ikke bare fra universitet til universitet, men også mellom de ulike utdanningene.

For studier ved utenlandske universitet kreves det:

Undergraduate (Bachelor Degree/Diploma)
Vitnemål fra videregående skole. Du skal altså ha generell studiekompetanse (realkompteanse) og ellers det som trengs for å kunne studere ved en norsk høgskole/universitet. Du kan søke selv om du holder på å fullføre siste år på videregående skole. Du sender da med siste mottatte karakterutskrift og ettersender vitnemålet så fort du har mottatt dette.

Postgraduate (Master Degree/Post Graduate Certificate/Diploma)

Eksamen fra høgskole eller universitet.
Det kreves også i bestått videregående skole. Visse skoler eller utdanninger krever godkjente resultater fra en engelsk språktest; TOEFL-  eller IELTS – test. Du får mer informasjon om språkkrav til de ulike utdanningene hos din studieveileder hos Education Link. Noen universiteter i USA krever at du på visse studier særlig innen økonomi eller business består en GMAT-test.

Tilbake til spørsmålene

2. Hvordan foregår søknadsprossessen?

Når du har bestemt deg for hvor du vil søke sender  du din søknad direkte til Education Link og legger ved de nødvendige dokumentene som du har fått beskjed om fra din studieveileder hos Education Link. Vi kontrollerer at søknaden er korrekt utfylt og komplett før vi sender den videre til universitetets opptakskontor. Søknaden kan  i de fleste tilfeller scannes og sendes per e-post. Enkelte søknader er online.

Tilbake til spørsmålene

3. Når er søknadsfristen?

De fleste av Education Links utenlandske samarbeidsuniversiteter og høgskoler har oppstart to ganger per år, men det finnes også skoler med tre eller fire semester per år. Opptaket skjer fortløpende gjennom hele året, dette betyr at du kan søke når som helst. Education Link får kontinuerlig oppdatert informasjon om hvilke studier som har ledige plasser. Søknadsfristene varierer fra studiested til studiested. Gjennom oss kan du søke tett opp til studiestart, men vi anbefaler å ikke søke senere enn tre måneder før studiestart. Universitetene har rullerende opptak derfor lønner det seg å søke så tidlig som mulig. Søknaden med attesterte vedlegg sendes til oss.
Søknaden bør sendes til oss i god tid før studiestart. Dette er for at vi skal sikre at du får svar og hjelpe deg rekke alle administrative og praktiske forberedelser i tide før studiestart.

Tilbake til spørsmålene

4. Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?

Det er universitetenes opptakskontorer som behandler søknadene og det tar normalt mellom tre og seks uker før du får svar på om du har kommet inn og fått tildelt studieplass eller ikke.

Tilbake til spørsmålene

5. Koster det noe å søke gjennom Education Link?

Det koster ingen ting å søke gjennom Education Link og all rådgivning, informasjon og søknadsadministrasjon er gratis. En del av  universitetene har et søknadsgebyr, men du slipper å betale dette gebyret på fleste av våre samarbeidsuniversiteter når du søker gjennom oss. Dersom du ønsker at vi skal oversette ditt vitnemål tar vi et gebyr på kr. 400 for dette. Les mer om vår service her!

Tilbake til spørsmålene

6. Hvordan får jeg mitt vitnemål oversatt?

Education Link hjelper deg med oversetting av ditt vitnemål fra norsk til engelsk. Du kan også be din egen videregående skole gjøre oversettingen. Karakterutskrifter og bachelorbevis fra universiteter eller fagskoler skal normalt være mulig å få på engelsk direkte fra skolen. Har du andre bevis som du trenger å få oversatt kan du bruke en autorisert oversetter.

Tilbake til spørsmålene

7. Er utdanningen godkjent i Norge?

Selv om man får studiestøtte fra Lånekassen for  studier som er på universitetsnivå i utlandet er ikke alle utenlandske utdanninger automatisk godkjente/overførbare i Norge. Du må selv undersøke den utenlandske utdanningens aktualitet på det norske arbeidsmarkedet og muligheten for å få den godkjent i Norge.

Tilbake til spørsmålene

8. Hva koster det å studere i utlandet?

Hva det koster å studere i utlandet avhenger av hva og hvor du skal studere. Education Link kan hjelpe deg med å sammenligne konstnadene mellom ulike universiteter, utdanninger og studieland. Ved studier i utlandet må du i tillegg til livsopphold og studieavgiften, regne med kostnader til reiser, forsikringer og studentvisum (kun  Australia, USA og på New  Zealand).

Tilbake til spørsmålene

9. Hvordan finansierer jeg utenlandsstudiene?

Du kan gjennom Lånekassen få lån og stipend for å studier i utlandet. Beløpet varierer i forhold til land og utdanning. Kontakt Education Link for mer informasjon. Les mer om studiestøtte fra Lånekassen her!

Tilbake til spørsmålene

10. Kan jeg få noen form for stipend?

Noen universiteter tilbyr egne stipender som du kan søke på.

Du vil få informasjon om stipendmulighetene på det universitetet du skal søke på hos din studieveileder hos Education Link. Du kan også søke på stipender hos ulike norske organisasjoner og stiftelser. Oversikt over disse finner du i Legathåndboken som du kan kjøpe online.

Tilbake til spørsmålene

11. Hvilken av Education Links skoler er best?

Dette spørsmålet er vanskelig å svare på ettersom det spørs på hva og hvor du skal studere, samt hva som er dine mål med utdanningen. Hva som er best for en student er ikke nødvendigvis det beste for en annen. Education Link vil gjerne hjelpe deg med å finne frem til det beste alternativet for akkurat deg.

Tilbake til spørsmålene

12. Kan jeg få studere akkurat hva og hvor jeg vil?

Så lenge du oppfyller opptakskravene er svaret ja. Vil du ha stipend/lån må du dessuten oppfylle Lånekassens krav: Du må ha generell studiekomptenase, eller realfagskompetanse, og studiene i utlandet må være på heltid og lede fram mot en eksamen (et årsstudium) eller til en bachelor-/mastergrad. Education Link kan kun hjelpe deg med å søke til skoler som vi representerer.

Tilbake til spørsmålene

13. Hvorfor søke gjennom Education Link?

 • Våre samarbeidsuniversiteter holder en høy standard og oppfyller alle krav til godkjenning for studiestøtte av Lånekassen.
 • Du får egen studieveileder som gir deg profesjonell hjelp, slik at du lettere kan ta et gjennomtenkt valg.
 • Du sparer tid da vi gir deg all informasjon og tar oss av kontakten med universitetet. Vi passer også på at din søknad er fullstendig og følger den opp med universitetet slik at søknadsbehandlingen går raskere.
 • Vi oversetter ditt vitnemål fra videregående skole fra norsk til engelsk.
 • Du får hjelp og informasjon om viktige frister og datoer, Lånekassen, visumprosessen, forsikring, flyreise og bosted.
 • Du kan få kontakt med studenter som studerer eller har studert på universitetet du søker til.
 • Du unngår en rekke kostnader som du ofte må betale dersom du søker på egen hånd;
  • Du trenger i de fleste tilfeller ikke betale universitetets søknadsgebyr (med forbehold om noen få unntak).
  • Du slipper i mange tilfeller å ta en engelsk språktest (koster ca. kr 2300-2500).
  • Hos de fleste av våre samarbeidsuniversiteter har mulighet til å dele opp betaling av skolepenger og du betaler kun depositum for å akseptere studieplassen.

Tilbake til spørsmålene