Studier i utlandet

Studier i England til høsten

Studier i England til høsten er fremdeles mulig. Våre samarbeidsuniversiteter i London, Southampton, Bournemouth, Hatfield og Leicester har ledige studieplasser og gleder seg til å ta i mot nye studenter i septemer. Søknadsfristen er rullerende og søknadene blir vurdert forløpende. Det er fortsatt mulig å søke på de fleste studier.

Siste offisielle søknadsfrist for å søke på studieplass i England er 30. juni. Du bør derfor ta kontakt med oss så snart som mulig om du vurderer å søke. Etter 30. juni vil det også være mulig å søke når universitetene og søknadssystemet UCAS åpner opp for det de kaller for «clearing». Så lenge du ikke har mottatt et studietilbud i England kan du da søke på universiteter og studier som fremdeles har ledige studieplasser. Vi anbefaler imidlertid at du søker i god tid for å få ordnet med alle praktiske gjøremål før avreise, og ikke minst for å øke dine sjanser for å få studieplass der du vil.

Mange gode grunner for å velge studier i England

Studier i England og Storbritannia har lenge toppet listen som norske studenters favoritt. Det er ikke så rart for det er mange gode grunner for å studere i England. Her finner du en lang tradisjon for universitetstudier med et bredt utvalg av gode universiteter og et mangfoldig studietilbud. Studenter fra hele verden søker seg hit og universitenene tilbyr et spennende og multikulturelt studiemiljø. Flere studieplasser enn i Norge gir et lavere snittkrav på mange studier, og øker sjansene dine for å komme inn på drømmestudiet. Gode språkkunnskaper i engelsk er svært attraktivt for mange arbeidsgivere. Som student i et engelskspråklig land kan du forbedre engelskkunnskapene dine betraktelig, både i dagligtale og få det opp på et akademisk og proffesjonelt nivå. England er dessuten kun en kort flytur fra Norge. Som utenlandsstudent har du derfor relativt kort vei hjem og mange studenter kan få besøk fra venner og familie i løpet av studietiden. Korte avstander på de britiske øyer gjør det også mulig å utforske mer av Storbrittania i helger og ferier.

Brexit – hva betyr det for norske studenter i England?

For norske studenter fører ikke Brexit til så store endringer. Den største forskjellen er at du nå trenger et studentvisum for å studere der. Alle som ikke er britiske statsborgere, trenger nå visum for å studere i England. Prosessen for å få visum er enkel for norske studenter som får støtte fra Lånekassen og som har tilbud om studieplass ved et britisk universitet. Dette gjelder også hvis du er EU/EØS-borger. Vi i Education Link hjelper deg med mer informasjon om hvordan du søker om studentvisum.

Brexit har ikke endre skolepengenivået for norske studenter og studiestøtte fra Lånekassen er den samme. Du kan søke på de samme universitetene og du kan bo der du ønsker å bo. Alle våre samarbeidsuniversiteter i England er godkjent for studiestøtte fra Lånekassen, så du kan studere på bachelor- og masternivå med full støtte fra Lånekassen. Som utenlandsstudent får du også ekstra lån og stipend til å betale skolepengene og for reisekostnader.

Vi tilbyr gratis studieveiledning og hjelp gjennom hele søknadsprosessen.

Er du usikker på hvor du vil studere eller hvordan du skal søke på studier i England? Education Link hjelper deg finne utdanningen og universitetet som passer for deg. Vi veileder deg gjennom hele søknadsprosessen og sørger for at du får all den informasjonen du trenger. Søknaden med attesterte vedlegg sendes til oss og vi kvalitetsikrer og attesterer søknaden din før den viderformidles til universitetet. Søker du gjennom oss blir søknadsprosessen både enklere og raskere, og du slipper i de fleste tilfeller å betale søknadsgebyr til universitetet. Med Education Link kan du føle deg trygg når du tar en av ditt livs viktigste beslutning.

Bestill gratis studieveiledning!

Les mer om våre samarbeidsuniversiteter!

Studieveilederne

Johan Rådström

Johan Rådström

Studieveileder

+46 701484212

johan@educationlink.no

Jesper Hammar

Jesper Hammar

Studieveileder

+46 701481311

jesper@educationlink.se

Patrick Hansson

Patrick Hansson

Studieveileder

+46 701477580

patrick@educationlink.se