Studier i utlandet

Nyheter fra Lånekassen – tilleggslån og 11 måneder studiestøtte

Lånekassen gir fra studieåret 2017/2018 tilleggslån på opptil kr. 100 000 til dekning av skolepenger til studenter som skal studere i utlandet. Det blir også en opptrapping til 11 måneders studiestøtte.

Studenter i utlandet kan få et tilleggslån på inntil 100 000 kroner per undervisningsår for å finansiere skolepenger utover de vanlige satsene som gir skolepengestøtte på opptil kr. 129 062 hvor av kr. 33 000 blir gitt som stipend. Den ekstra skolepengestøtten gjør det mulig for flere å studere i land der skolepengene koster mer enn den vanlige støtten dekker. Dette vil komme spesielt godt med for de som vurderer å studere i for eksempel Australia hvor dollarkursen har vært sterk de siste årene og skolepengestøtten ikke har vært stor nok til å dekke hele kostnaden.

Alle våre samarbeidsuniversiteter er støtteberettiget i Lånekassen. Du må oppfylle kravet for studiekompetanse eller realkompetanse for å tildeles støtte. Lånekassen har en støttekalkulator på deres hjemmeside der du kan beregne ca. hvor mye du vil motta i støtte.

Opptrapping til 11 måneder studiestøtte

Stortinget har ogsåvedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Dette skal skje over fire år fra 2017 til 2020.

Stortinget har vedtatt at studenter får studiestøtte i

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018

Den siste uken for 2017–2018 får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018. Videre opptrapping for 2019 og 2020 vil ikke bli avgjort før i desember 2018 og desember 2019.

Studenter som studerer i utlandet får utbetalingen av støtten fra Lånekassen to ganger per undervisningsår, en gang i begynnelsen av hvert semester. Du kan også lese mer om studiestøtte på Lånekassens hjemmesider.

Dersom du har spørsmål om dine studiemuligheter i utlandet og studiestøtten fra Lånekassen er det bare å ta kontakt med oss i Education Link.  Det er fremdeles ledige studieplasser med oppstart i juli og september 2017, samt februar 2018. Det er ingen eksakt søknadsfrist da opptaket er rullerende som betyr at søknadene blir behandlet så snart de er mottatt.

 

 

Studieveilederne

Johan Rådström

Johan Rådström

Studieveileder

+46 701484212

johan@educationlink.no

Jesper Hammar

Jesper Hammar

Studieveileder

+46 701481311

jesper@educationlink.se

Patrick Hansson

Patrick Hansson

Studieveileder

+46 701477580

patrick@educationlink.se