Humanistiske fag

Humanistiske fag, også kalt humaniora, er vitenskaper om mennesket. Felles for humanistiske fag er at de forsøker å si noe om hvordan mennesker handler, tenker og uttrykker seg både i våre dager og i tidligere tider. Humanistiske fag omfatter alt fra språkfag, historie, kunsthistorie, lingvistikk og litteratur til filosofi, religion og arkeologi. Dette er studier som det helt klart kan lønne seg å studere ute i et annet land hvor man kan få utvidet horisonten og ikke minst få kulturell og internasjonal erfaringer som kan være verdifull når man senere skal søke seg jobb. Hva med å studere historie på New Zealand, litteratur i England eller religion i Australia?

Det er i dag behov for personer med kompetanse fra høyere utdanning til å forstå samfunnet vi lever i og de endringsprosesser som kontinuerlig foregår. Med bakgrunn fra humanistiske fag fins det jobbmuligheter innenfor utdanningssektoren, forskning og i offentlig forvaltning, journalistikk og informasjonsarbeid. Videre er det muligheter i privat sektor med konsulentvirksomhet og HR rådgivning. Ta kontakt med Education Link for å høre om dine studiemuligheter i utlandet!

Søk for universiteter og skoler som tilbyr disse utdanninger

Lurer du på noe? Spør oss!