Natur og miljøvitenskap

Naturvitenskap er vitenskaper som studerer og søker å forklare prosesser og fenomener på jorden og i verdensrommet. Har du lyst til å finne ut hvordan vi skal bli kvitt vår avhengighet av olje og hvordan vi sikrer tilgangen til rent vann? Da kan naturvitenskaplige studier være det rette for deg.

Environmental Science studerer forholdet mellom natur, miljø og mennesker og er et tverrfagligstudium som omfatter deler av de tradisjonelle vitenskaper som for eksempel biologi og kjemi. Studiet kan også inkludere  økonomi, sosiologi og teknologi. De store globale miljøutfordringene som vi nå står ovenfor som for eksempel overgjødsling, truede arter, oljesøl og klimaendringer må løses. Miljøstudier er derfor et fagområde som mange universiteter satser mye på. Education Link samarbeider med flere universiteter som har markert seg innen naturvitenskaplige fag og som kan tilby spennende og innovative studiemuligheter.

Vetrinærstudier i utlandet er svært populært og Education Link samarbeider med universiteter både i Australia og på New Zealand som tilbyr dette studiet. Ta kontakt med oss for mer informasjon om opptakskravene til de ulike universitetene!

Søk for universiteter og skoler som tilbyr disse utdanninger

Lurer du på noe? Spør oss!